Mjesto i datum održavanja:  Dubrovnik, 22.-27. lipnja 2022, Hotel Palace Dubrovnik.

Vodeći znanstveni događaj u 2022. godini organiziran uz potporu Američke akademije za forenzičke znanosti (AAFS) a jedan od suorganizatora je i Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinu.

Teme konferencije su: personalizirana i regenerativna medicina, farmakogenomika, molekularna dijagnostika, terapija matičnim stanicama, epigenomika, biobanke, mikrobiom, genetika raka, imunoterapija, forenzička i antropološka genetika, mikrobiom, genetika raka, imunoterapija, forenzička i antropološka genetika, DNA analiza.

Više od 500 sudionika i 50 pozvanih predavača iz: Klinike Mayo, Sveučilišta u Pennsylvaniji, Instituta za tehnologiju Massachusetts (MIT), Sveučilišta u Virginiji, Sveučilišta u Helsinkiju, Sveučilišta Tartu, Sveučilišta u Innsbrucku, Instituta Max-Planck, Instituta „Francis Crick“ , Centra za bolesti tumora „Robert Boch“, Sveučilišta Mainz, Sveučilišnog medicinskog centra Erasmus, Instituta Karolinska itd.

Na konferenciji će sudjelovati i 3 dobitnika Nobelove nagrade:

  • prof. dr. sc. Aaron Ciechanover (dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2004.; Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael);
  • prof. dr. sc. Sir Richard John Roberts (dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu 1993.; Northeastern University, Boston, MA, SAD & New England Biolabs, Ipswich, MA, SAD);
  • prof. dr. sc. Thomas Südhof (dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu 2013.; University of Stanford, Palo Alto, CA, SAD).

Kao satelitni događaj biti će održan i Prvi hrvatski kongres personalizirane i precizne medicine kojeg će organizirati Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinu.

Više pročitajte na: www.isabs.net